Villkor för bokningar (ej grupp)

 

ALLA VÅRA KAMPANJER

 

När du bokar med rabatt eller kampanj gör vi inga återbetalningar vid avbokning, men det är möjligt att flytta bokningen så länge du gör detta senast 7 dagar innan. incheck. 

Dette gäller kampanjer som till exempmpel "hejasverigejuni"

 

ALLMÄNNA AVBOKNINGSVOLLKOR

Du och hotellet kommer överens om villkoren för rumsuthyrningen. Namnet på det bolag som driver hotellet (nedan kallad "Hotel Ekenäs AB" eller "hotellet") och med vilket du ingår avtal framgår av bokningsbekräftelsen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. För konferenser samt gruppbokningar gäller särskilda regler.  

BOKNING OCH BEKRÄFTELSE

  • En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via boknings-system. Vid bokningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Olika regler gäller för olika priser, se detaljerad prisinformation.

  • Bokning av minderårig utan målmans sällskap

  • För att boka ett rum på Hotel Ekenäs AB måste du vara minst 18 år.

  • Ta med gäster till hotellrummet

  • Av säkerhetskäl tillåter vi endast våra medarbetare och incheckade gäster att vistas fritt i hotellrum eller andra reserverade lokaler.

 

ANKOMST OCH AVRESA

Incheck är kl 15 och utcheck är kl 11

TIDIG AVRESA OCH VISTELSE PÅ OBESTÄMD TID

Gäller din bokning en bestämd tidsperiod men avresan sker tidigare kan det medföra prisjusteringar. Ta kontakt med hotellet och meddela avresa. Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget behöver du meddela avresan senast kl 18.00 dagen före. I annat fall har vi rätt att ta betalt för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 18.00 dagen före avresan.

BETALNING

Samtliga bokningar bokas och betalas via vår hemsida. Vi är ett kontantfritt hotell. Betalingen sker vid bokningstillfället. Avbokningen görs på vår hemsida, under "bokning".  Vi tillämpar fri avbokning fram till sju dagar före amkomst då återbetalas hela beloppet. Därefter debiteras hela avgiften.

DIN EGEN SÄKERHET

Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Titta efter detaljer i informationen på insidan av hotellrumsdörren.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Hotel Ekenäs AB-behandlar personuppgifter om de som använder våra tjänster och produkter. Hotel Ekenäs AB Hotels AB och det hotell du bokat övernattning på är båda personuppgiftsansvariga med hänsyn till personuppgifter relaterade till din bokning. Sådan personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Hotel Ekenäs ABs integritetspolicy. Önskar du mer information för att förstå på vilket sätt som Hotel Ekenäs AB behandlar dina personuppgifter inom ramen för din bokning, samt om dina rättigheter i samband med detta.

reception@hotelkoster.se  

©2020 Hotel Koster Ekenäs, Hotel Ekenäs AB

tel. 0526202 50