GDPR 

 

Vi värnar om din personliga integritet

Den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protecion Regulation) i kraft och den ersätter den svenska personuppgiftslagen. Mycket kommer att vara sig likt men kraven på hur vi som företag behandlar dina personuppgifter skärps. Med anledning av detta har vi därför förtydligat vår integritetspolicy. Den nya policyn innehåller information om hur vi använder och skyddar dina personuppgifter samt om rättigheter i samband med detta. Läs mer   "Hotel Ekenäs AB integritetspolicy"

Personvernerklæring
for
Hotel Ekenäs AB


1. Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av bedriften behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn på kontaktperson, adresse, telefonnummer, e-postadresse, passord for min side. Vi lagrer i tillegg og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

 

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med din bedrift. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Å administrere medlemskap, kursadministrasjon, påmelding/deltagelse i aktiviteter.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte i forbindelse med din registrering. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker den beste kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). 

 

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter
 

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere i forhold til lagring og data programmering.

  

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp/registrering lagres i vårt aktive kunderegister til et år etter at du har avsluttet ditt kundeforhold. Ansatte som du har lagt inn som brukere er du selv ansvarlig for å avslutte etter at deres arbeidsforhold er avsluttet.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Ansvarlig for at personopplysninger blir fulgt.

Daglig lede hos Helsedesign påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
lars-thorner@hotelkoster.se

  

reception@hotelkoster.se  

©2020 Hotel Koster Ekenäs, Hotel Ekenäs AB

tel. 0526202 50