Hur tar man sig hit?

Du hittar oss på vackra Sydkoster! För att hitta hit tar man Kosterbåten från Strömstad Norra Hamnen till Ekenäs, Sydkoster

Kontakta kosterbåten:

www.kostermarin.se 

Hamnevägen 41, 452 05 Sydkoster, Sverige

Har du frågor kan du mejla oss på reception@hotelkoster.se

Kontakta oss på reception@hotelkoster.se

reception@hotelkoster.se  

©2020 Hotel Koster Ekenäs, Hotel Ekenäs AB

tel. 0526202 50