Kosteröarna ligger mitt i Sveriges enda marina nationalpark. Här ute finns en unik miljö med 12 000 arter, hälften under ytan och hälften på land. Området nyttjas varsamt med både människans och naturens bästa för ögonen - allt för att bevara den unika miljö som Kosterhavet och skärgården är. I Ekenäs hamn, 200 meter från hotellet, ligger nationalparkens Naturum som har fina utställningar om överraskande djur och exotiska växter. Ta hand om naturen när du besöker våra unika öar. Och bada i den.