Legalisera viktiga dokument inför resan

Legalisera viktiga dokument inför resan

mar 18, 2023 av hannah

Om du ska ge dig utomlands och behöver ta med dig viktiga dokument, är det viktigt att de är legaliserade. De måste nämligen gå att styrka utomlands för att de ska kunna vara giltiga utanför Sverige.
Det kan handla om dokument från myndigheter eller andra liknande dokument som är av stor betydelse.
Dina dokument behöver en apostille notarius publicus, vilket är en stämpel som intygar att dokumenten är äkta. En sådan behövs endast inom de länder som har skrivit under Haag-konventionen. Om du ska resa till ett land som inte har skrivit under konventionen, behöver dokumenten gå igenom en annan process, via UD för att bli legaliserade. För att ta reda på mer om apostille notarius publicus samt legalisering av dokument, kan du besöka legalisering.se. Där kan du välja det land som är aktuellt i ditt fall för att ta reda på vad som behövs för att legalisera dina dokument.